Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Наші контакти

Тел./факс. (0312) 61 49 03

Про Центр

Нормативно-правова база, що регламентує питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування

 Закони України

 1

Конституція України

Закон України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР

 2

Про державну службу

Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII

Закон України від 17.11.2011 № 4050- VI

 3

Про місцеве самоврядування в Україні

Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР

 4

Про вищу освіту

Закон України вiд 17.01.2002 № 2984-III

 5

Про засади запобігання і протидії корупції

Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI

Укази Президента України

 1

Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби. Програма роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій

Указ Президента України від 10.11.1995 № 1035/95

 2

Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців

Указ Президента України від 30.05.1995 № 398/95

 3

Положення про Національне агентство України з питань державної служби

Указ Президента України від

18.07.2011 року №769/2011

 4

Про Комплексну програму підготовки державних службовців

Указ Президента України від 09.11.2000 №1212/2000

 5

Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Указ Президента України
від 12 березня 2012 року

№ 187/2012

 6

Питання Національної академії державного управління при Президентові України

Указ Президента України від 14.08.2012 № 471/2012

 7

Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу

Указ Президента України від 05.03.2004 № 278/2004

Постанови Кабінету Міністрів України

 1

Про затвердження Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1995 № 901

 2

Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 № 266

 3

Про оплату праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ та організацій

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 № 55

 4

Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.04.1998 № 499

 5

Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 № 1262

 6

Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 828

 7

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019

 8

Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 468

 9

Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1681

 10

Про проведення щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 №1152

 11

Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року

№ 789

 12

Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2010 № 564

 13

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2012

№ 411-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1

Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок міжнародної технічної допомоги

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 03.04.1996 № 252-р

2

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011

№ 642-р

3

Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з метою створення умов для правового, економічного та організаційного забезпечення розвитку системи підвищення кваліфікації

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2011

№ 1198-р

Розпорядження Президента України

 1

Про Програму організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад

Розпорядження Президента України від 09.01.1999 № 4/99-рп

Накази

1

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450

2

Про затвердження Порядку відбору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації

Наказ Головдержслужби, Міністерства освіти і науки України та Української Академії державного управління при Президентові України від 30.10.2002   №80/625/149

3

Про встановлення нормативу чисельності слухачів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління”

Наказ Головдержслужби та Міністерства освіти  і науки України від 10.10.2003 №100/680

4

Про затвердження Порядку погодження з Головдержслужбою призначення на посаду та звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування"

Наказ Головдержслужби від 16.02.2005 № 54

5

Про затвердження Порядку проходження мовної підготовки державними службовцями, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції України

Наказ Головдержслужби  та Міністерства освіти і науки України від 30.03.2005 № 75/191

6

Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.09.2005 № 506

7

Про встановлення нормативу чисельності слухачів денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів державного управління

Наказ Головдержслужби та Національної академії державного управління при Президентові України від 08.09.2005 № 215/102

8

Про затвердження методичних рекомендацій щодо розробки програм тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів

Наказ Нацдержслужби України від 04.11.2011 року № 49

9

Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі  в органах місцевого самоврядування за державним замовленням у 2011 році

Наказ Нацдержслужби України від 04.11.2011 року № 50

10

Про затвердження вимог до змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

Наказ Нацдержслужби України від 04.11.2011 року № 51

11

Про створення міжвідомчої робочої групи з проведення моніторингу вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління»

Наказ Нацдержслужби України від 09.02.2011 року № 27

12

Про затвердження порядку підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

Наказ Нацдержслужби України від 06.04.2012 року № 64

13

Про затвердження складу Комісії з конкурсного відбору вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням та переліку документів для проведення конкурсної процедури

Наказ Нацдержслужби України

від  28.04.2012 №84

14

Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі

знань «Державне управління» у 2012 році

Наказ Нацдержслужби України

від  14.09.2012 №184