Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Наші контакти

Тел./факс. (0312) 61 49 03

Про Центр

Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Наш Центр створений відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 12 лютого 1996р. №80 на виконання Указу Президента України від 30.05.95 р. № 398/95 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців". Засновником Центру є Закарпатська обласна державна адміністрація.

Це єдиний в області ліцензований заклад післядипломної освіти, який має право на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з напряму «Державне управління» V – VІІ категорій посад.

 

Основною метою діяльності Центру є удосконалення та оновлення знань, навиків та умінь державних службовців, посадових осіб місцевого само­врядування, працівників державних та комунальних підприємств, установ й організацій для вирішення завдань професійної діяльності по забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку Закарпатської області, приведення фахової підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого саоврядування у відповідність до сучасних вимог, вимог курсу України на євроінтеграцію, формування мотивації потреб само­вдоскона­лення.

Основним завданням Центру є:

- підвищення кваліфікації державних службовців V–VII категорій посад Закарпатської обласної державної адміністрації та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської обласної ради та районних рад області ІV–VII категорій посад;

- надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Контролює і координує діяльність закладу Національне агентство України з питань державної служби, а Національна академія державного управління при Президентові України надає методичну, інформаційну та консультативну допомогу.

Наглядовою радою Центру є регіональна рада по роботі з кадрами. Координацію діяльності Центру в межах своїх повноважень здійснює заступник голови – керівник апарату Закарпатської обласної державної адміністрації.

Структура Центру сформована відповідно до його завдань та функцій і включає 2 структурні підрозділи: навчально-організаційний відділ та навчально-методичний відділ. У Центрі працює 9 штатних одиниць, серед яких – 4 державних службовця.

Керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду головою обласної адміністрації за погодженням з головою Національного агентства з питань державної служби України за результатами конкурсного відбору.

Робота Центру будується на основі річного плану-графіку підвищення кваліфікації, який затверджується спільним розпорядженням обласної державної адміністрації та обласної ради за погодженням з Національним агентством України з питань державної служби.

Замовниками надання послуг у сфері підвищення кваліфікації  є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи та організації.

Щорічно в Центрі підвищують кваліфікацію за різними видами навчання близько  1500 слухачів.